Stomatologia

Zakres usług stomatologicznych obejmuje:

RTG STOMATOLOGICZNY

Posiadamy skaner DÜRR DENTAL CR7 umożliwiający wykonywanie cyfrowych zdjęć rentgenowskich stomatologicznych wewnątrzustnych na płytach fosforowych.

Wykorzystujemy go do:

  • wykonywania zdjęć rentgenowskich czaszki pod kątem chorób stomatologicznych u królików i gryzoni
  • śródoperacyjnie w diagnostyce chorób zębów psów i kotów
  • jest nieoceniony w przypadku diagnostyki złamań u drobnych ssaków, ptaków i gadów