Kardiologia

Nasza placówka ściśle współpracuje z kardiologami weterynaryjnymi, posiada sprzęt umożlwiający diagnostykę i wdrożenie potrzebnego leczenia. Badanie kardiologiczne rozpoczyna się od dokładnego badania internistycznego z obszernym wywiadem, na podstawie których Pacjent jest kwalifikowany do szczegółowego badania serca i układu krążenia.

EKG - badanie elektrokardiograficzne

Jest to graficzny zapis czynności elektrycznej pracy serca. Na podstawie zapisu EKG określamy przede wszystkim rytm serca, częstość skurczów komór i przedsionków, ewentualne dodatkowe patologiczne skurcze komór lub deficyty skurczów komór. Pośrednio możemy określić powiększenie mięśnia sercowego, zaburzenia elektrolitowe w organizmie, które towarzyszą innym chorobom (np. chorobom metabolicznym, niewydolności nerek i wątroby, niedoczynności i nadczynności tarczycy itp.)

RTG klatki piersiowej

Pozwala ocenić kształt serca, jego wielkość, ułożenie w klatce piersiowej. Dodatkowo ocenia się wielkość i przebieg dużych naczyń krwionośnych, oskrzeli, tchawicy, tkanki płucnej i węzłów chłonnych śródpiersiowych. Do pełnej oceny kształtu i wielkości serca wskazane jest wykonanie zdjęć Rtg klatki piersiowej w dwóch rzutach: bocznym i brzuszno-grzbietowym lub grzbietowo-brzusznym.

USG serca - echo serca

Badanie pozwala na obejrzenie serca „od środka”. Pozwala ocenić grubość ścian serca, wielkość jamy serca (przedsionków i komór), strukturę mięśnia sercowego, można obejrzeć zastawki sercowe (ich pracę i budowę) oraz można dokładnie ocenić naczynia uchodzące i wchodzące do serca np. aortę. Podczas tego badania dokonuje się pomiarów struktur serca, które pozwalają określić stopień kurczliwości serca tzw. frakcję skracania.

Badanie Dopplerowskie

Służy do pomiarów ciśnień wewnątrzsercowych i prędkości przepływu krwi w sercu i naczyniach krwionośnych. Badanie to jest rozstrzygające w przypadkach niedomykalności zastawek Lu w zwężeniu ujść dużych naczyń krwionośnych.
Żadnego z tych badań nie można zastąpić drugim. Są to niezależne od siebie badania, a każde z nich dostarcza innych danych, które po zestawieniu składają się na obraz choroby. Pozwalają postawić pełną diagnozę i wdrożyć odpowiednie leczenie. Oczywiście nie w każdym przypadku jest konieczne wykonywanie wszystkich tych badań.
Ważnym ogólnym badaniem, które jest konieczne w postawieniu pełnej diagnozy i zastosowaniu odpowiedniego leczenia kardiologicznego jest badanie krwi (głównie profil wątrobowy, nerkowy, poziomy elektrolitów). Badanie to nie jest typowym badaniem kardiologicznym, ale pomaga w bezpiecznym ustaleniu terapii za pomocą leków, które w przypadku niewłaściwego stosowania mogą zagrażać zdrowiu.